• Kinderen Aan Zee
  • Kinderen Aan Zee
  • Kinderen Aan Zee
  • Kinderen Aan Zee
  • Kinderen Aan Zee
  • Kinderen Aan Zee

Beschrijving

Kinderen die nu opgroeien staan straks voor grote culturele, sociale en materiële uitdagingen. Hierbij denk ik aan omgaan met cultuurverschillen, integratie en duurzaamheid. Ik denk dat er geen betere plek is om je voor te bereiden op deze samenleving dan in je eigen stad. Verschillende organisaties in een stad zijn hiermee bezig, van kunst tot welzijn, onderwijs en techniek. Kinderen Aan Zee creëert een unieke ambiance waarbij kunst en cultuur als verbindend element wordt ingezet om de creatieve talenten van kinderen duurzaam ruimte te geven en te stimuleren. Kinderen Aan Zee creeert hierbij extra kansen voor kinderen die in armoede opgroeien.

Doelstelling Ontwikkelen en leren
Klant Kinderen Aan Zee
Website kinderenaanzee.nl
Facebook Kinderen aan Zee
share :